Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười Hai, 2007

Đầu tiên, là vụ báo cáo vườn rau: img_0106.jpg

img_0110.jpg

Sắp tới, tớ sẽ chuyển sang trồng thêm hành, mùi và tía tô, chanh nữa 😀

Vụ ảnh 02/12/07:

img_0101.jpg

img_0102.jpg

img_0155.jpg

img_0147.jpg

và hoa:

img_0122.jpg

img_0128.jpg

img_0130.jpg

img_0136.jpg

img_0153.jpg

img_0154.jpg

Phố phường HN khi sang đông:

img_0148.jpg

img_0164.jpg

img_0165.jpg

img_0168.jpg

img_0171.jpg

img_0174.jpg

img_0172.jpg

img_0175.jpg

img_0176.jpg

……………………..

Advertisements

Read Full Post »